VEELGESTELDE VRAGEN AANWONENDEN

VEELGESTELDE VRAGEN AANWONENDEN

Wanneer kan ik van en naar mijn woning?
In de brief die u als bewoner heeft ontvangen vindt u de tijden waarop de wegen zijn afgesloten voor het verkeer. Tot een half uur voor de eerste deelnemer en direct na de laatste deelnemer kunt u van- en naar uw woning. LET OP: vraag altijd aan een official of hij u toestemming kan geven om veilig de openbare weg weer te betreden.


Waarom wordt de weg al zo vroeg afgesloten?
In de regel wordt de weg c.a. anderhalf uur voor de eerste deelnemer afgesloten en uiterlijk een uur na de laatste deelnemer weer vrijgegeven. Voordat de deelnemers arriveren is het noodzakelijk dat er enige tijd vrij gemaakt wordt voor de opbouw van diverse veiligheidsmaatregelen. Na afloop zorgt de organisatie er voor dat de weg weer netjes opgeleverd wordt. Zo wordt o.a. het asfalt geveegd.


Hoe kan ik regelen dat ik in een pauze van of naar huis kan?
Mocht u tijdens de pauze naar uw woning terug willen keren, meldt u zich dan bij voorkeur aan de start van de klassementsproef. De locatie is aangegeven in de brief die u heeft ontvangen. Wilt u uw woning of erf verlaten; meldt u zich dan bij de dichtstbijzijnde official (herkenbaar aan een gele hes) of bel met de contactpersoon aanwonenden zie telefoonnummer bovenaan genoemd.


Wat te doen bij calamiteiten?
Mocht zich tijdens de rally een calamiteit voordoen, dan kunt u op dat moment contact opnemen met de official bij uw woning, of met het rallycentrum, telefonisch bereikbaar via 0592-318055. In overleg met u en de proevenchef, zullen wij dan de proef stil leggen.


Hoe is de bereikbaarheid van mijn woning gewaarborgd bij een noodgeval?
Bij een noodgeval zal de proef direct stil gelegd worden. Bij de start van elke klassementsproef is een ambulance aanwezig die aangestuurd kan worden door de 112-centrale. Deze kan ook ingezet worden voor medische hulpverlening langs de proef die niet direct met de rally te maken heeft.


Wie vergoedt de schade die ontstaan is als gevolg van de rally?
Na afloop van de rally bekijkt de organisatie samen met de gemeente of de wegen weer in dezelfde staat zijn opgeleverd als voor de rally. Eventuele schades worden dan ook geregistreerd. Wanneer er onverhoopt door de rally schade aan één van uw eigendommen is ontstaan, verzoeken wij u dit na afloop van de rally te melden aan de contactpersoon aanwonenden per mail aan info@drentherally.nl of via het vermelde telefoonnummer. De organisatie maakt dan een afspraak met u om de schade te verhelpen of te vergoeden.


Kan ik compensatie krijgen, omdat de weg waar aan ik woon een deel van de dag is afgesloten?
Helaas is het niet mogelijk om hier een compensatie voor aan te vragen. De organisatie doet zijn uiterste best om de tijden van afsluiting zo kort mogelijk te houden en om in overleg momenten vrij te maken, waarin u van en naar uw woning of bedrijf kan.


Hoe zit het met eventuele postbezorging of melkontvangst tijdens de rally?
PostNL en diverse RMO-bedrijven worden door de organisatie vroegtijdig geïnformeerd over de rally en daarmee gepaard gaande afsluitingen. De ervaring is dat deze bedrijven de stremmingen verwerken in hun planning en momenten van postbezorging of melkontvangst hier op aanpassen.


Waarom worden er vooraf rood witte bakens langs het parcours geplaatst?
De organisatie plaatst deze bakens om te voorkomen dat tijdens de rally de bermen beschadigen. Veelal worden de bakens al op woensdag of donderdag voor de rally geplaatst, omdat het van belang is dat deze bakens al tijdens de verkenningen van de deelnemers aanwezig zijn. Op die manier kunnen zij in de aantekeningen al meenemen dat het niet mogelijk is om de bochten te snijden.


Logo Jacks Logo Drenthe Logo KNAF Logo TRF Logo LDP Logo RTV Drenthe